Zavarovarovanje študentov 3. in 4. letnika na praksi

Študente 3. in 4. letnika na študijski praksi vsako leto zavarujemo. Letos poleg podatkov pridobljenih pri vpisu, potrebujemo tudi vaše davčne številke.

Študente 3. in 4. letnika na študijski praksi vsako leto zavarujemo. Letos poleg podatkov pridobljenih pri vpisu, potrebujemo tudi vaše davčne številke.

Pozivamo vse študente 3. in 4. letnika, da nam preko vprašalnika posredujete potrebne podatke.

Vprašalnik se nahaja na spletni strani
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pBPcIPA6sQT-Q6DnUMmCsTA

Izpolnite ga čimprej, četudi prakse še ne nameravate opravljati. Morebitna vprašanja naslovite na koordinatorja prakse asist. Marka Mesca oz. na praksa@fsd.uni-lj.si.