Katalog seminarjev 2009

Program izobraževanja, ki ga izvaja fakulteta, bomo tudi v letu 2009 dopolnjevali s seminarji. Skupaj s soustvarjalci seminarjev vas prisrčno vabimo, da se nam znova pridružite.

DRAGE KOLEGICE IN KOLEGI!
Program izobraževanja, ki ga izvaja fakulteta, bomo tudi v letu 2009 dopolnjevali s seminarji. Skupaj s soustvarjalci seminarjev vas prisrčno vabimo, da se nam znova pridružite.

Iskreno se vam zahvaljujemo za sodelovanje pri izvedbi seminarjev v letu 2008. Izkušnja iz leta 2008, ko smo izvajali seminarje na podlagi kataloga seminarjev, je pokazala, da smo katalog ponudili prepozno, zato smo nekatere seminarje izvajali pozneje, kot smo napovedali, nekatere pa tudi odpovedali. Da bi v naslednjem letu naše sodelovanje potekalo bolj uspešno, smo vam pripravili ponudbo seminarjev nekoliko prej. Ugotovili smo tudi, da nekateri meseci niso ugodni za izvajanje seminarjev, zato smo ponudbo nekoliko skrčili.
Seminarji so prostor, v katerem se utrjuje jezik socialnega dela in krepi socialnodelovno ravnanje, zato smo tokratno ponudbo usmerili v krepitev moči socialnih delavk in delavcev, da bi na svoj specifičen način znali in zmogli razvijati znanost in stroko socialnega dela. Pri tem lahko učitelji socialnega dela v dialogu z vami, udeleženci seminarjev, prispevamo pomembno znanje in podporo ter ustvarjamo prostor za kvalitetno profesionalno socialno delo. Program seminarjev tokrat odraža prav usmerjenost v krepitev prispevka naše stroke k reševanju kompleksnih socialnih problemov ljudi. Odgovarja na aktualne teme iz prakse in je obenem tudi povabilo uporabnikom in ostalim strokovnim delavcem, s katerimi na področju socialnega dela sodelujemo, da se nam pridružite in pridobite vpogled v naš način soustvarjanja pomoči.

Gabi Čačinovič Vogrinčič in Jana Mali

Katalog seminarjev 2009 (pdf)