The European Network on Elderly Policy and Social Work with Elderly in a World of Demogaphical Changes

Fakulteta za socialno delo organizira med 20.4. in 29.4.2009 Intenzivni seminar evropske mreže šol za socialno delo, ki deluje na področju socialnega dela s starimi ljudmi, »The European Network on Elderly Policy and Social Work with Elderly in a World of Demogaphical Changes«.

Fakulteta za socialno delo organizira med 20.4. in 29.4.2009 Intenzivni seminar evropske mreže šol za socialno delo, ki deluje na področju socialnega dela s starimi ljudmi, »The European Network on Elderly Policy and Social Work with Elderly in a World of Demogaphical Changes«. Osrednjo temo seminarja smo poimenovali Odstiranje življenja v Domu starejših občanov Preddvor. Seminarja se bo udeležilo 29 udeležencev, učiteljev in študentov iz naslednjih fakultet, članic mreže: West Jutland University College CVU West, The School of Social Work, Esbjerg, Danska, University of Turku, Department of Social Policy and Social Work, Finska, University of Applied Sciences, Evangelische Fachhochschule, Rheinland-Westfalen-Lippe, Institut Régional du Travail Social de Lorraine, Francija, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Slovenija. Podrobnejše informacije dobite na spletni strani http://www.demogene.org/History.html