GLOBALNA KRIZA IN SOCIALNO DELO: PROTISLOVJA IN IZZIVI Global Crisis in/and Social Work: The Ambiguities and Challenges - mednarodna konferenca

Spoštovani,
Od 4. do 6. septembra 2009 bo na Fakulteti za socialno delo ter v konferenčnih prostorih Hotela M v Ljubljani potekala mednarodna konferenca z naslovom:

GLOBALNA KRIZA IN SOCIALNO DELO: PROTISLOVJA IN IZZIVI
Global Crisis in/and Social Work: The Ambiguities and Challenges

in inavguracija:

MEDNARODNEGA DOKTORSKEGA ŠTUDIJA SOCIALNO DELO
INDOSOW - International Doctoral Studies in Social Work

Ter tiskovna konferenca ob izdaji angleške znanstvene publikacije:

CRITICAL EDGE ISSUES IN SOCIAL WORK AND SOCIAL POLICY: Comparative Research Perspectives, Urednici Prof. Shulamit Ramon and Prof. Darja Zaviršek

Od 4. do 6. septembra 2009 je na Fakulteti za socialno delo ter v konferenčnih prostorih Hotela M v Ljubljani potekala mednarodna konferenca z naslovom:


GLOBALNA KRIZA IN SOCIALNO DELO: PROTISLOVJA IN IZZIVI
Global Crisis in/and Social Work: The Ambiguities and Challenges


Program konference

foto galerija


in inavguracija:


MEDNARODNEGA DOKTORSKEGA ŠTUDIJA SOCIALNO DELO
INDOSOW - International Doctoral Studies in Social WorkTer tiskovna konferenca ob izdaji angleške znanstvene publikacije:


CRITICAL EDGE ISSUES IN SOCIAL WORK AND SOCIAL POLICY: Comparative Research Perspectives, Urednici Prof. Shulamit Ramon and Prof. Darja Zaviršek


Ob ustanovitvi prvega evropskega mednarodnega doktorskega študija, katerega pobudnica in vodja je bila Fakulteta za socialno delo, organiziramo mednarodno znanstveno konferenco z uglednimi gosti, profesorji in znanstveniki s področja socialnega dela in socialne politike. Konferenca je obravnavala tri glavne tematike: vprašanje globalne krize in socialnega dela v današnjih pogojih; nasprotje med vse intenzivnejšo akademizacijo socialnega dela in vse večjo marginalizacijo prakse socialnega dela v svetu globalnih neenakosti; etične dileme v socialnem delu.
Na konferenci je bil predstavljen skupni doktorski študij socialnega dela INDOSOW – International Doctoral Studies in Social Work, ki je prvi te vrste v Evropi in se bo začel izvajati v študijskem letu 2009/2010. Vodja projekta je prof. Darja Zaviršek.

Konferenco so otvorili:
vodja projekta prof. Darja Zaviršek
dekan izr. prof. Bogdan Lešnik
rektorica UL prof. Andreja Kocijančič
minister MDDSZ prof. Ivan Svetlik.


Za vse informacije, vprašanja in materiale se prosim obrnite na koordinatorko konference .Lep pozdrav!

Karmen Keržar
Asistent koordinatorja projekta Indosow
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 280 9273
http://www.indosow.net/