4. Kongres socialnega dela, 21. - 23. april 2010. Vabilo k udeležbi.

21. - 23. april 2010, kongresni center Brdo. Vabilo k udeležbi!

Prijavnica za udeležbo

Fakulteta za socialno delo in Društvo socialnih delavk in delavcev vas vabi k aktivni udeležbi s prispevkom na 4. kongresu socialnega dela.

Kongres bo leta 2010, ki sta ga Evropski parlament in Svet Evropske Unije razglasila za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Slovenija sodi med države, ki beležijo nižjo raven revščine od EU povprečja, vendar se v sedanji situaciji gospodarske krize revščina povečuje. Tema kongresa je za socialno delo bistvenega pomena, saj se raziskovanje in znanstveno delovanje v največji meri povezuje ravno s tem področjem, praksa socialnega dela pa se odvija v pogojih, ki jih države načrtujejo na tem področju. Socialna in druge politike (izobraževalna, zdravstvena, stanovanjska) urejajo področja, ki vplivajo na zmanjšanje/ povečanje revščine in družbeno vključenost/ izključenost prebivalcev. Hkrati te politike vplivajo na možnosti in omejitve izvajalcev storitev, programov in projektov na področjih, kjer so najpogosteje zaposlene socialne delavke in delavci. Socialno delo lahko kot znanost in kot stroka bistveno pripomore k temu, da zmanjšuje revščino in povečuje socialno vključenost, saj je v svojem bistvu zavezano k delovanju na načelih enakosti, socialne pravičnosti in solidarnosti. Kako to narediti, je kompleksno vprašanje, ki ga postavljamo v ospredje 4. kongresa socialnega dela v Evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti.

Informacije:
kongres@fsd.uni-lj.si
01 3006238