Trgovina z ljudmi - okrogla miza

Trgovina z ljudmi - okrogla miza. Ta bo potekal v sredo, 9.12.2009 ob 11. uri v predavalnici št. 1 na Fakulteti za socialno delo

PREDAVANJE IN OKROGLA MIZA
TRGOVINA Z LJUDMI – SODOBNO SUŽENJSTVO
SREDA, 9.12.2009, OB 11.00, PREDAVALNICA 1
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

program

Trgovina z ljudmi je novodobno suženjstvo. Na sto tisoče ljudi (predvsem žensk in otrok) je ugrabljenih, ogoljufanih, prodanih in trpinčenih. Izkoriščani so na različne načine: največkrat govorimo o prisilni prostituciji, prisilnem delu, beračenju, služabništvu, lažnih porokah, trgovanju s človeškimi organi, tkivi in krvjo ter še vedno aktualnem novačenju otroških vojakov. Trgovci z ljudmi žrtve pridobivajo s prevaro, čustveno zlorabo, obljubami o dobro plačanem, poštenem delu, s polresnicami o delu, ki ga bodo opravljale, v vedno več primerih pa tudi v spletnih klepetalnicah (Popov, 2002).

Po podatkih Mednarodne organizacije dela je vsak trenutek na svetu v suženjskem razmerju 12,3 milijone moških, žensk in otrok. Slovenija se v mednarodni trgovini z ljudmi pojavlja kot država izvora, država tranzita in država končne destinacije. Po poročanju policije je bilo l. 2008 pri nas obravnavanih 17 primerov trgovine z ljudmi, ovadba pa je bila podana zoper 36 storilcev.

Vabimo vas, da se v sredo, 9.12.2009, ob 11. uri v predavalnici št. 1 na Fakulteti za socialno delo, udeležite brezplačnega predavanja s projekcijo kratkega dokumentarnega filma in delavnice pod vodstvom Mojce Kunaver iz Društva Ključ.

Ob 12. uri pa vabljeni na okroglo mizo odprtega tipa, ki ji bo sledila zanimiva diskusija z gosti:

Alenka Kukolj, dipl. soc. del., iz Društva Ključ, bo spregovorila o kurativi, sodelovanju različnih institucij pri pomoči žrtvam trgovine z ljudmi;
doc. dr. Vesna Leskošek, predavateljica na Fakulteti za socialno delo, bo predstavila družbeno-zgodovinski vidik trgovine z ljudmi ter povezala to problematiko s sužnjelastništvom in idejo, da je človek blago in kapitalska dobrina;
Radovan Radetić, univ. dipl. soc., družinski terapevt in mediator bo na osnovi primera iz prakse spregovoril o psihosocialnem vidiku žrtev trgovine z ljudmi;
dr. Sonja Merljak Zdovc, docentka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem se bo osredotočila na odnos javnosti do žrtev trgovine z ljudmi ter opozorila na negativni družbeni diskurz;
mag. Neža Kogovšek z Mirovnega inštituta bo opredelila pravni status žrtve trgovine z ljudmi.


Nadaljnje druženje bo potekalo ob prigrizku.

Vabljeni!Anika, Elena, Jernej, Ksenija, Maja in Marija, študenti Fakultete za socialno delo

--------------------------------------

PROGRAM: TRGOVINA Z LJUDMI – SODOBNO SUŽENJSTVO

Sreda, 9.12.2009

11.00 – 11.50
Mojca Kunaver, Društvo Ključ: predavanje s projekcijo kratkega dokumentarnega filma in delavnico (za študente)

11.50 – 12.00
Odmor

12.00 – 12.45
Okrogla miza z gosti:
Alenka Kukolj, dipl. soc. del., Društvo Ključ
• doc. dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo
Radovan Radetić, univ. dipl. soc., Zavod Aleksandra
• dr. Sonja Merljak Zdovc, Fakulteta za humanistične študije
• mag. Neža Kogovšek, Mirovni inštitut

12.45 - 13.15
Razprava z gosti

13.15– 13.45
Druženje ob prigrizku