Poročilo o delu v delovni skupini za pripravo programa za izvajanje pripravništva v socialnem varstvu v obdobju 2010 do 2014

Poročilo o delu v delovni skupini za pripravo programa za izvajanje pripravništva v socialnem varstvu v obdobju 2010 do 2014

Poročilo o delu v delovni skupini za pripravo programa za izvajanje pripravništva v socialnem varstvu v obdobju 2010 do 2014