1. DOKTORSKI SEMINAR V ŠT. LETU 09/10

V okviru podiplomskega doktorskega študija, Fakulteta za socialno delo organizira 1. doktorski seminar v študijskem letu 2009/2010, na katerem bo doktorand mag. Rudi Dolenšek predstavil dispozicijo svoje doktorske disertacije z naslovom: »Projekt pomoči mladostniku v vzgojni instituciji: pomen oblikovanja socialne mreže – v terapevtskem socialnem delu z mladostnikom in družino«

Doktorski seminar bo potekal v čitalnici Fakultete za socialno delo v Ljubljani v torek dne, 30.3.2010 ob 9.00 uri.

Spoštovani!

V okviru podiplomskega doktorskega študija, Fakulteta za socialno delo organizira 1. doktorski seminar v študijskem letu 2009/2010, na katerem bo doktorand mag. Rudi Dolenšek predstavil dispozicijo svoje doktorske disertacije z naslovom: »Projekt pomoči mladostniku v vzgojni instituciji: pomen oblikovanja socialne mreže – v terapevtskem socialnem delu z mladostnikom in družino«

Doktorski seminar bo potekal v čitalnici Fakultete za socialno delo v Ljubljani v torek dne, 30.3.2010 ob 9.00 uri.

Po predstavitvi posamezne dispozicije bo sledila diskusija z vprašanji, pripombami, idejami, ki jih zastavljajo mentor in člani komisije za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije.

V skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju in Navodili o poteku in vsebini doktorskih seminarjev, so doktorski seminarji obvezni del doktorskega študija doktorandov/-tk Fakultete za socialno delo.


Lep pozdrav!

doc. dr. Vesna Leskošek,
Prodekanja za podiplomski študij