Zbiranje ponudb prostih mest za prakso študentov FSD

Zbiramo ponudbe prostih mest za prakso študentov socialnega dela. Prijavnico za učne baze najdete na http://www.fsd.uni-lj.si/dodiplomski_studij/studijska_praksa/.
Rok za oddajo prijavnice je 17.9.2010
Več informacij na 01 3006238 ali

Zbiramo ponudbe prostih mest za prakso študentov socialnega dela. Prijavnico za učne baze najdete na http://www.fsd.uni-lj.si/dodiplomski_studij/studijska_praksa/.
Rok za oddajo prijavnice je 17.9.2010
Več informacij na 01 3006238 ali