Predavanja prof. Subhangi Herath

28.4.2010 ob 10h v P1 - Teorije deviantnosti
7.5.2010 ob 10h v P1 - Teorije duševnega zdravja v skupnosti
8.5.2010 ob 16h - Etičnost in migracije - predavalnico javimo kasneje
10.5.2010 ob 10h v P1 - Teorije skupnostne skrbi

Seznam predavanj prof. Subhangi Herath:
28.4.2010 ob 10h v P1 - Teorije deviantnosti
7.5.2010 ob 10h v P1 - Teorije duševnega zdravja v skupnosti
8.5.2010 ob 16h - Etičnost in migracije - predavalnico javimo kasneje
10.5.2010 ob 10h v P1 - Teorije skupnostne skrbi

Vabljeni vsi dodiplomski in podiplomski študenti!
Predavanja so brezplačna