Dokončanje visokošolskega strokovnega programa

Obveščamo vas, da se vam v skladu z 48. členom Zakona o visokem šolstvu (ZViS-D, Ur. l. RS, št. 63/04) odobri dokončanje visokošolskega programa. Oddaja diplomskih nalog bo od 1. do 15. marca 2011

Obveščamo vas, da se vam v skladu z 48. členom Zakona o visokem šolstvu (ZViS-D, Ur. l. RS, št. 63/04) odobri dokončanje visokošolskega programa. Oddaja diplomskih nalog bo od 1. do 15. marca 2011.

V primeru, da ste prekinili študij za več kot dve leti, morate po 157. členu Statuta UL na komisijo za študentske zadeve Fakultete za socialno delo, vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija po prekinitvi.

prodekanja za dodiplomski študij
doc.dr. Bojana Mesec