Razpis - Program usposabljanja supervizorjev 2011/13

Program je namenjen izkušenim strokovnim delavcem na področju socialnega varstva in sorodnih področjih. V programu usposabljanja za supervizorje bodo udeleženci pridobili ustrezna znanja in izkušnje iz supervizije. Po uspešno opravljenem programu (in ob drugih ustreznih pogojih, ki jih zahteva Socialna zbornica Slovenije), lahko udeleženci pridobijo licenco za opravljanje supervizije.

Izvajalke: Vida Miloševič Arnold, Majda Golja, Marta Vodeb-Bonač
Trajanje: Dve leti: februar 2011 - februar 2013
Obseg: 290 ur, od tega 80 ur teorije (predavanja z delavnicami), 210 ur praktičnih vaj v različnih supervizijskih kontekstih in pripravo zaključne naloge z zagovorom
Datum: Začetek: 11. februar 2011 (Uvodni seminar)
Opis: Program je namenjen izkušenim strokovnim delavcem na področju socialnega varstva in sorodnih področjih. V programu usposabljanja za supervizorje bodo udeleženci pridobili ustrezna znanja in izkušnje iz supervizije. Po uspešno opravljenem programu (in ob drugih ustreznih pogojih, ki jih zahteva Socialna zbornica Slovenije), lahko udeleženci pridobijo licenco za opravljanje supervizije.

Program obsega skupaj 290 ur. Teoretične vsebine bomo predstavili v šestih dvodnevnih seminarjih, ki bodo skupaj obsegali 80 pedagoških ur. Prvi, to je uvodni seminar bo 11. in 12. 02. 2011. Ostali seminarji bodo potekali predvidoma junija in septembra 2011, januarja in junija 2012, sklepni seminar z evalvacijo programa in dosežkov pa februarja 2013. Datume ostalih seminarjev bomo določili naknadno.


Podrobneje o programu