Predstavitev študijske prakse na Šrilanki

V ponedeljek, 14.2.2011 bodo ob 13.00 v predavalnici 1 na Fakulteti za socialno delo, svoje izkušnje iz Šrilanke z vami podelile štu-dentke, ki so prakso opravljale novembra 2010 in profesorice ter profesorji fakultete, ki sodelujejo pri izvajanju programa socialnega dela na Univerzi v Colombu.
Srečanje bo tudi priložnost za pridobitev informacij o možnostih opravljanja prakse.
Vabljeni!

V ponedeljek, 14.2.2011 bodo ob 13.00 v predavalnici 1 na Fakulteti za socialno delo, svoje izkušnje iz Šrilanke z vami podelile štu-dentke, ki so prakso opravljale novembra 2010 in profesorice ter profesorji fakultete, ki sodelujejo pri izvajanju programa socialnega dela na Univerzi v Colombu.
Srečanje bo tudi priložnost za pridobitev informacij o možnostih opravljanja prakse.
Vabljeni!

Za več informacij se lahko obrnete na koordinatorki študijske prakse na Šrilanki:
Jelka Škerjanc, , (01) 3006232
Romana Zidar, , (01) 2006230