Inovacije v duševnega zdravja v hladnem ozračju - študijski dnevi

V duhu tradicionalnih mednarodnih študijskih dni v Cambridgeu in Hrastovcu z veseljem najavljamo letošnjega z naslovom:

Inovacije v duševnega zdravja v hladnem ozračju

Vabimo vas na študijske dneve na področju duševnega zdravja, ki bodo potekali na Fakulteti za socialno delo v sredo, 25. Maja, od 9h do 15.30.

V duhu tradicionalnih mednarodnih študijskih dni v Cambridgeu in Hrastovcu z veseljem najavljamo letošnjega z naslovom:

Inovacije v duševnega zdravja v hladnem ozračju

Letošnji študijski dan je namenjen protislovjem, ki so v tem trenutku očitni na področju duševnega zdravja. Po eni strani se soočamo s številnimi izzivi, , imamo občutek napredka in inovativnosti, po drugi pa z ekonomsko, socialno, politično in finančno krizo, ki negativno vpliva na razvoj, znižuje raven sredstev, ki so na razpolago in kaže na ponoven vzpon politike izključevanja.

Posvet je namenjen razpravi o okviru in ozadju inovacij, ki smo jim danes priča, o uspehih in ovira, njihovi usodi in priložnostih za nadaljnji razvoj. Diskutirali bomo o inovacijah v Sloveniji na področju zagovorništva, koordinacije, dezinstitucionalizacije in preseljevanja v skupnost, uporabniških iniciativ tako z lokalnega kot mednarodnega vidika.

Sodelovali bodo tako visokošolski učitelji kot praktiki (zagovorniki, koordinatorji, strokovni delavci zavodov, predstavniki italijanskih služb) kot tudi uporabniki in aktivisti na področju duševnega zdravja.

Študijski dan je namenjen vsem, ki jih zanima prihodnost duševnega zdravja, študentom na področju duševnega zdravja, zagovornikom, koordinatorjem, uporabnikom, svojcem in vsem delavcem, ki želijo uvajati inovacije.

Študijski dan bo na Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani 25. 5. 2011 od 9:00 do 15:30.

Vljudno vabljeni.

Več informacij dobite pri:
Vito Flaker (vito.flaker@fsd.uni-lj.si)
Andreja Rafaelič (andreja.rafaelic@fsd.uni-lj.si)Preliminarni program:


9:00 – 9:30 Dobrodošlica in nagovor Davorja Dominkuša, direktorat za socialne zadeve, MDDSZ

9:30 – 10:00 Shula Ramon (Cambridge): Inovacije v duševnem zdravju v hladnem podnebju

10:00 – 10:30 Vito Flaker: Usoda inovacij: tradicije in prelomi

10:30 – 11:00 Diskusija

11:00 – 11:20 Odmor

11:20 – 11:40 Martina Flego: Odprava prisile v procesu dezinstitucionalizacije

11:40 – 12:00 Mojca Urek in Gregor Lapajne: Uvajanje zagovorništva v Sloveniji

12:00 – 12:20 Simona Ratajc: Koordinacija oskrbe v duševnem zdravju: uspehi in ovire

12:20 – 12:40 Diskusija

12:40 – 13:00 Odmor

13:00 – 13:20 Christina Brandolin (Trst): Dezinstitucionalizacija kot inovacija in inovacije v dezinstitucionalizaciji

13:20 – 13:40 Rafaelič in Mateja Nagode: Pilotni eksperiment »Individualiziranje financiranje storitev socialnega varstva«

13:40 – 14:00 Diskusija

14:00 – 14:20 Odmor

14:20 – 14.40 Nika Cigoj Kuzma: Uporabniki kot inovatorji

14: 40 – 15:00 Monika Bohinec in Sabina Čobec: Preselitve po Iz-hodu

15:00 – 15:30 Končan diskusija in sklepi


Pridržujemo si pravico spremembe programa glede na dodatne govornike.