Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2011

Spoštovani,

UL je objavila Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2011.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Mladi raziskovalec (v nadaljevanju: kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
· ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij, ali
· ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00, ali
· ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini,
· opravljenih mora imeti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju
(najkasneje do 15.9.2011 mora diplomirati in imeti povprečje vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00,
· da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oz. od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30.9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.

Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija.

Zadnji rok za prijavo je petek, 24.6.2011. Več informacij preko e-pošte: R-R@uni-lj.si na tel. 01/ 2418 534 ali 01 / 2418 680 med 9. in 11. uro.

Povezava na spletno stran razpisa:
http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=5873

Fakultete, ki imajo objavljena delovna mesta pri mentorjih 2011:
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Spoštovani,

UL je objavila Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2011.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Mladi raziskovalec (v nadaljevanju: kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
· ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij, ali
· ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00, ali
· ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini,
· opravljenih mora imeti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju
(najkasneje do 15.9.2011 mora diplomirati in imeti povprečje vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00,
· da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oz. od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30.9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.

Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija.

Zadnji rok za prijavo je petek, 24.6.2011. Več informacij preko e-pošte: R-R@uni-lj.si na tel. 01/ 2418 534 ali 01 / 2418 680 med 9. in 11. uro.

Povezava na spletno stran razpisa:
http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=5873

Fakultete, ki imajo objavljena delovna mesta pri mentorjih 2011:
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo