OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - v Knjižnici

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, Topniška ulica 31, LJUBLJANA objavlja prosto delovno mesto Strokovni delavec V

 

 1.    Razpisano delovno mesto:

STROKOVNI DELAVEC V (J015038)  v Knjižnici  za nedoločen čas s polovičnim  delovnim časom (zaposlitev delavca s tretjo kategorijo invalidnosti) 

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-    srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri

-    srednja splošna izobrazba družboslovne smer

3.    Kratek opis dela in nalog:

-         opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih

-         opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje)

-         spremljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela

-         vodenje raznih kartotek, evidenc in poslovanja

-         priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje raznih gradiv in dokumentacije

-         obveščanje in informiranje

-         samostojna priprava gradiv za izposojo

-         vnos podatkov o nabavi in izposoji gradiv

-         urejanje razstavnega gradiva

-         samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje knjižnice


4.    Rok za prijavo:

-    5 dni, do 28.11.2012 (potrjena prijava na Zavodu RS za zaposlovanje 22.11.2012)

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Alenka Majer, univ.dipl.prav.

Telefonska številka: 01/3006236

E-mail: alenka.majer@fsd.uni-lj.si