»Diskriminacija žensk v kulturi« - okrogla miza v okviru Tedna svobodne univerze

»Diskriminacija žensk v kulturi« - okrogla miza v okviru Tedna svobodne univerze
Okrogla miza je zamišljena kot priložnost za predstavitev nekaj primerov diskriminatornih praks s področja kulture, s poudarkom na položaju žensk v kulturi, kot izhodišče za širšo razpravo o uveljavljanju načela enakega obravnavanja in enakih možnosti (žensk) v kulturi in o (zapostavljenem) položaju področja kulture nasploh v našem družbenem prostoru, saj gre za povezani vprašanji.

Okrogla miza je zamišljena kot priložnost za predstavitev nekaj primerov diskriminatornih praks s področja kulture, s poudarkom na položaju žensk v kulturi, kot izhodišče za širšo razpravo o uveljavljanju načela enakega obravnavanja in enakih možnosti (žensk) v kulturi in o (zapostavljenem) položaju področja kulture nasploh v našem družbenem prostoru, saj gre za povezani vprašanji.

Vabilo na okroglo mizo »Diskriminacija žensk v kulturi«

Ostali dogodki protestnega tedna Svobodne univerze v okviru FSD

svobodnauniverza.si