Kakovost - Univerza v Ljubljani (KUL) - Učinkovito delovanje skupin

Na Univerzi v Ljubljani se zaposleni na različnih ravneh in v različnih oblikah srečujemo z delom z ljudmi, na primer izobražujemo, mentoriramo študente, delujemo v timih, koordiniramo naloge, vodimo projekte. Ključno pri tem delu je, da smo vešči orodij, ki nam omogočajo, da smo pri tem delu uspešni, učinkoviti in zadovoljni.
Univerza v Ljubljani ponuja sklop vrhunskih praktičnih izobraževanj o izboljšanju delovanja delovnih skupin:

Na Univerzi v Ljubljani se zaposleni na različnih ravneh in v različnih oblikah srečujemo z delom z ljudmi, na primer izobražujemo, mentoriramo študente, delujemo v timih, koordiniramo naloge, vodimo projekte. Ključno pri tem delu je, da smo vešči orodij, ki nam omogočajo, da smo pri tem delu uspešni, učinkoviti in zadovoljni.

Univerza v Ljubljani ponuja sklop vrhunskih praktičnih izobraževanj o izboljšanju delovanja delovnih skupin:

Brezplačna enodnevna izobraževanja (od 9.00 do 16.00) so namenjena vsem zaposlenim  na UL.

Več...