Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

Usposabljanje za pridobitev potrdila za zakonitega zastopnika traja 24 ur, na podlagi javnega pooblastila ga izvaja Fakulteta za socialno delo.  Vlogo je potrebno oddati do 4.4.2014!

Več lahko preberete na povezavi:

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7381/524e8b4ebc8e445df4488e6dd0551aaa/«