S Kariernimi centri Univerze v Ljubljani pripravljeni na vstop na trg dela

Povečajte svoj zaposljivost in se pripravite na trg dela - vključite se v aktivnosti Kariernega centra Fakultete za socialno delo.


Karierni centri Univerze v Ljubljani (KC UL) vas, študentke in študenti, preko različnih aktivnosti spodbujamo, da ste že v času študija čim bolj aktivni, da se udeležujete različnih dogodkov, se povezujete z delodajalci, pridobivate dodatne spretnosti in tako poskrbite za svojo čim boljšo zaposljivost po končanem študiju.

Aktivnosti KC UL so v celoti brezplačne in dosegljive na vseh fakultetah/akademijah Univerze v Ljubljani.

Vabimo vas, da se povežete z vašo karierno svetovalko in se udeležujete:

 • kariernih informiranj in svetovanj;
 • delavnic: karierni tabor (samoocena, iskanje zaposlitve, karierni načrt, razgovor, idr.);
 • posvetov o izzivih v tujini, podjetništvu , pripravništvu, idr.;
 • kariernih dni na članicah;
 • Skype svetovanj s svetovalci iz tujine;
 • hitrih zmenkov z delodajalci;
 • predstavitev delodajalcev na fakultetah in obiskov v dejanska delovna okolja;

Kaj pridobim, če se vključim v aktivnosti KC UL?

 • Prepoznam svoje potenciale, karierne interese, prednosti in priložnosti, kar mi omogoča odgovorno, pravočasno in aktivno načrtovanje lastne kariere.
 • Razvijam funkcionalna znanja in spretnosti, ki so pomembna za boljšo zaposljivost, npr. kako se dobro predstaviti delodajalcu, kako mi pri tem pomaga komunikacijska in druga tehnologija; kako raziskati delovanje podjetij ali institucij, s katerimi želim sodelovati.
 • Informacije o možnostih študijskih izmenjav, praks, projektnega dela ter aktualnih dogajanj na področju trga dela v EU idr.
 • Vzpostavljam stike in povezave s predstavniki delodajalcev in se aktivno vključujem v različne mreže in skupnosti.

Zato: bodite prvi obveščeni o novicah KC UL in ne zamudite dogodkov, ki bodo potekali na vaši fakulteti. Prijavite se na tedenski e-informator: tukaj!

 

Karierna svetovalka Fakultete za socialno delo:

Ivanka Stritar, univ.dipl.soc.del.

E: ivanka.stritar@uni-lj.si, M: 030 641 648

Uradne ure: vsak ponedeljek in četrtek, ter ob sredah na 14 dni (termini: tukaj), v predavalnici 9.

www.kc.uni-lj.si;   FB: Karierni centri UL, Twitter: KC UL

  fsd kc

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve »3.3 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.