Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za leto 2015

Spoštovani!

V septembru začenjamo postopek izbire najboljših študentskih del, ki se bodo potegovala za Prešernovo nagrado za leto 2015. Z njimi spodbujamo znanstveno-raziskovalno in umetniško dejavnost študentov.

Nagrade bomo izbirali in jih podeljevali po Pravilniku o podeljevanju Prešernovih nagrad za študente in Poslovniku o delu Komisije za podeljevanje Prešernovih nagrad študentom. Oba dokumenta sta objavljena na spletnih straneh UL.

Spoštovani!

V prilogi vam pošiljamo dopis glede postopka izbire najboljših študentskih del, ki se bodo potegovala za Prešernovo nagrado za leto 2015.

Prešernove nagrade za študente UL so namenjene študentom do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe oziroma enovitega magistrskega študija, ki želijo svoj študij nadgraditi z izdelavo kvalitetnega raziskovalnega ali umetniškega dela, ki presega redne študijske zahteve.

Dela je potrebno na članici UL predložiti do 10. septembra 2015

Članice UL posredujejo svoje predloge do 10. 10. 2015.

Informacije o postopkih podeljevanja Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani so objavljene na spletnih straneh Univerze in na spletnih straneh članic UL.

Dodatne informacije  dobite na elektronskem naslovu Rektorat@uni-lj.si in pri svetovalki Majdi Černjavič (majda.cernjavic@uni-lj.si,

Z lepimi pozdravi,

Majda Černjavič