Izjava Fakultete za socialno delo o varovanju človekovih pravic

Fakulteta za socialno delo je kot visokošolska institucija za izobraževanje v disciplini socialnega dela in kot članica Mednarodne zveze šol za socialno dela zavezana globalni definiciji socialnega dela in njegovim etičnim načelom (http://www.iassw-aiets.org/global-definition-of-social-work-review-of-the-global-definition). Ta med drugim poudarjajo krepitev moči ljudi, socialno pravičnost, človekove pravice, spoštovanje različnosti in družbene spremembe v skladu s temi načeli. Fakulteta za socialno delo odločno nasprotuje sovražnemu govoru, ki je usmerjen proti istospolnim družinam, saj živimo v svetu družinske pluralnosti, v kateri se od vseh odraslih pričakuje dejavna in odgovorna skrb za otroke. Spodbujamo napore države, da družinsko pluralnost utemelji tudi v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Verjamemo, da je enakopravnost različnih družinskih skupnosti temelj socialne blaginje za vse državljanke in državljane, in nasprotno, da brezpravnost in ločevanje ljudi na podlagi osebnih okoliščin, kot tudi njihovih otrok glede na spolno usmerjenost njihovih staršev, povzročata nadaljnje krivice, segregacije in diskriminacije. Neenakopravnost in ločevanje namreč ne prizadeneta samo istospolnih družinskih skupnosti – za različnost in pluralnost socialnega sveta smo prikrajšani vsi.