6. kongres socialnega dela - prijava prispevkov

6. kongres socialnega dela - prijava prispevkov

 6KSD banner

 

 

 

 

 


VABILO K PRIJAVI PRISPEVKOV

ROK. Trenutno je prijavljeno 95 prispevkov. Prijave prispevkov so možne še do 13.5!
 

Spoštovani!

Socialne delavke in delavce, uporabnice in uporabnike socialnih služb, strokovnjakinje in strokovnjake, raziskovalke in raziskovalce socialnega dela in drugih področij družbenega delovanja, političarke in politike, delavke in delavce v medijih ter druge zainteresirane posameznice in posameznike

vabimo k prijavi prispevkov za 6. kongres socialnega dela, ki bo potekal od 12. do 14. oktobra 2016 v Termah Vivat v Moravskih Toplicah.

Osrednja in hkrati povezovalna tema kongresa bosta pomen in razvoj konstruktivnega dialoškega socialnega dela v procesih soustvarjanja uspešnih odgovorov na izzive sobivanja v različnih lokalnih in globalnih interakcijskih kontekstih. Slednji vključujejo tako najbolj neposredne oblike sodelovanja z ljudmi v delovnih projektih podpore in pomoči kot sodelovanje na mezo- in makroravni organizacij javnega, nevladnega in zasebnega sektorja ter političnih in administrativnih sistemov upravljanja. Organizatorji kongresa smo prepričani, da lahko socialno delo odigra ključno vlogo gibala in povezovalnega člena med udeleženimi akterji na omenjenih področjih delovanja znotraj in onkraj slovenskih meja.

Podrobnejšo najavo kongresa in prijavni obrazec najdete na: 

www.fsd.uni-lj.si/kongres

Kongres organizirata Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije. 

Prijave prispevkov bodo odprte do 6. maja 2016.  

Vabljeni!

Doc. dr. Lea Šugman Bohinc in doc. dr. Liljana Rihter

Predsednici programskega izvršnega odbora
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dear colleagues,

Faculty of Social Work, University of Ljubljana, and Association of Social Workers of Slovenia are happy to announce the 6th Congress of Social Work and you are heartily welcome to participate. It will take place from October 12th to 14th 2016 in Terme Vivat in Moravske Toplice, Slovenia.

On October 13th 2016 we will organize the International Symposium »Constructive social work as the agent of co-creative dialogue«.

You can find more information on the symposium at the web page:

www.fsd.uni-lj.si/congress

Please send your registration with contribution no later than 6th May 2016.

With best wishes,

For the programme committe

Lea Šugman Bohinc, PhD, and Liljana Rihter, PhD

Faculty of social work, University of Ljubljana