Simpozij - Socialno delo v zdravstveni dejavnosti s primeri dobre prakse

Simpozij ''Socialno delo v zdravstveni dejavnosti s primeri dobre prakse"

Spoštovani!

Sekcija socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti dne 01.06.2017 v UKC Ljubljana, organizira prvi Simpozij, in sicer ''Socialno delo v zdravstveni dejavnosti s primeri dobre prakse''. Namen simpozija je predstavitev področja socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, ki je s svojimi izzivi strokovno zelo specifično in zanimivo. S predstavitvami vam bomo poskušali približati dobre prakse, kjer sta potek in izid zdravljenja ali rehabilitacije boljša, če je v strokovni tim vključen tudi socialni delavec v zdravstveni dejavnosti.

Simpozij bomo zaključili z okroglo mizo na temo Koordinacija odpusta, saj je problem nameščanja pacientov v socialne zavode ali domačo oskrbo, vedno večji in predstavlja stres za paciente, njihove svojce in strokovne delavce. Na okroglo mizo so povabljeni strokovni delavci različnih služb, ki se s tem problemom srečujejo in soočajo pri svojem delu z namenom predstavitve problematike in iskanju konstruktivnih rešitev.

Socialni delavci v zdravstveni dejavnosti se veliko povezujemo in sodelujemo s strokovnimi delavci na drugih strokovnih področjih (socialno varstvo, šolstvo, domsko varstvo, ...) in tako je za naše strokovno delo pomebno tudi medsektorko povezovanje in sodelovanje, zato vas kot strokovne sodelavce vabim, da se nam pridružite.

Program simpozija je verificiran in točkovan. Vsa dodatna pojasnila najdete na spletni strani Socialne zbornice Slovenije-Sekcija socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti.

Program

Lep pozdrav!

 

Simona Muhič, univ.dipl.soc.del.

Predsednica Sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti