Zunanji izbirni predmeti 1. in 2. stopnje v študijskem letu 2017/18

Drage študentke in študenti na 1. in 2. stopnji,

Univerza v Ljubljani spodbuja interdisciplinarnost, izmenjavo znanja in povezovanje študentov med članicami. Da bi vam olajšali morebitno izbiro, so že drugo leto zapored pripravili brošuro s seznamom predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic. Predmeti so bili izbrani tako, da za vključitev v predmet ni potrebnih predhodnih znanj.

 

Vabimo vas, da si ogledate predmete na seznamu in se odločite za to, da vzamete zunanji izbirni predmet. Poleg v brošuri predstavljenih predmetov si lahko izberete tudi druge predmete na drugih članicah. Zožen izbor na seznamu je namenjen le enostavnejši izbiri.

Opisi predmetov

Še posebej bi želeli izpostaviti in priporočiti predmet Medpoklicno sodelovanje na Zdravstveni fakulteti, ki se izvaja v letnem semestru. Na tem predmetu sodelujemo tudi učitelji iz FSD. Namen predmeta je, da se srečajo študentje vseh delujočih poklicev v zdravstvenem varstvu in se usposobijo za delo v medpoklicnih timih v zdravstvu. Vsi, ki vas zanima socialno delo v zdravstvu, je ta predmet odlično izhodišče. Naši študentje so se v preteklosti že vpisovali na ta predmet in so bili zelo zadovoljni. Za podrobnejše informacije kontaktirajte Mojco Urek in Anžeta Jurčka (ki je tudi sam obiskoval in opravil ta predmet): Mojca.Urek@fsd.ui-j.si; jurcekanze@gmail.com

 

Postopek izbire zunanjega izbirnega predmeta:

Kolikor se boste odločili za izbiro zunanjega izbirnega predmeta, je postopek potrditve izbire sledeč:

ob elektronskem vpisu v višji letnik v vašem predmetniku izberete Zunanji izbirni predmet v vrednosti 5 KT.

V spletnem referatu je pod rubriko Druga gradiva dostopen obrazec Dovoljenje za opravljanje zunanjega izbirnega predmeta, ki vam ga potrdi fakulteta, na kateri si boste izbrali izbirni predmet. Potrjen obrazec obvezno priložite ob fizičnem vpisu, kjer vam bodo v referatu potrdili vpis v višji letnik.

Pomembno: Kolikor potrjenega obrazca ne boste dostavili, vaš vpis ne bo potrjen in ne boste vpisani  v višji letnik.

Opozorilo:

Zunanji izbirni predmet, ki ga izvaja druga fakulteta, mora biti ovrednoten z najmanj 5 KT.

(Kolikor izbrani predmet ne dosega 5 KT, morate izbrati vsaj še en predmet, da dosežete skupno vsoto najmanj 5 kreditnih točk.)

 

Prodekanja za študentske zadeve:

Izr. prof. dr. Mojca Urek