Vabilo k sodelovanju v obštudijski dejavnosti »Socialno delo v mednarodnem kontekstu«

Drage študentke, dragi študenti programov 2. stopnje na FSD!

Z veseljem vas vabim, da v poletnem semestru izberete neformalno obštudijsko dejavnost, izobraževalno inovacijo z imenom Socialno delo v mednarodnem kontekstu. FSD izvaja to dejavnost v partnerstvu s štirimi oddelki za socialno delo na naslednjih evropskih fakultetah: na Finskem (Uni. Jyväskylä-Kokkola), Češkem (Uni. Hradec Králové), Portugalskem (Uni. Lizbona) in v Romuniji (Uni. Petrosani). Predmet smo razvili v okviru mednarodne mreže, namenjene spodbujanju in razvoju vseživljenjskega izobraževanja odraslih ob podpori kombinirane informacijsko komunikacijske tehnologije. Ime mreže je Adult Life Long Learning in Social Work (ALLISW) – A European Network for Social Work as Adult Education and Blended Learning.

Glavna cilja predmeta sta vzpostaviti mednarodni kontekst skupnega učenja o mednarodnih/globalnih temah socialnega dela za študente in usposobiti učitelje za uporabo kombiniranih metod poučevanja. Letošnje osrednje - z izobraževanjem za socialno delo (in prakso) povezane – teme so: mednarodno oz. globalno aktualna politična vprašanja, mediji in komunikacija ter izobraževalni model e-učenja. Metode dela vključujejo: online predavanja v dejanskem času, omogočena prek Adobe povezave (AC); vnaprej posneta predavanja, ki se zbirajo v bazo podatkov, do katerih imajo študenti dostop prek spleta; študentske projekte (skupine mednarodnih študentov sodelujejo prek IKT z namenom, da ustvarijo seminarsko delo, ki temelji na skupnem raziskovanju); tutorstvo (vaša tutorka bom Lea Šugman Bohinc), ki se izvaja s pomočjo različnih IKT možnosti v kombinaciji s srečanji v živo; intenzivni seminar v živo ob zaključku predmeta.

Ker je letos FSD gostiteljica zaključnega intenzivnega seminarja, ki bo potekal v Ljubljani v času od 18. do 20. aprila 2018, imate študentke in študenti 2. stopnje izjemno priložnost sodelovanja v tej obštudijski dejavnosti brez stroškov poti in bivanja v tuji gostiteljski državi (doslej smo že bili v Romuniji, na Češkem in Portugalskem). V kolikor boste opravili vse obveznosti te obštudijske dejavnosti, boste prek prošnje, naslovljene na komisijo za študijske zadeve na FSD, lahko pridobili 5 KT in jih uveljavili namesto enega od izbirnih predmetov v svojem študijskem programu.

Vabim vas, da do 16. 2. 2018 prijavite svojo odločitev za sodelovanje z e-sporočilom na lea.sugmanbohinc@fsd.uni-lj.si. Na tem naslovu in v času govorilnih ur (ponedeljek, 15:00 do 17:00) sem vam na voljo tudi za vaša morebitna podrobnejša vprašanja.

V upanju, da se mi pridružite v čim večjem številu, vas lepo pozdravljam,

doc. dr. Lea Šugman Bohinc