Priznanje strokovni delavki FSD

Na predlog senata Fakultete za socialno delo z dne 23.4.2018 je rektor Univerze v Ljubljani, prof.dr. Igor Papič podelil  PRZNANJE STROKOVNI DELAVKI, MARJANI KOVAČIČ, univ.dipl.ekon..

Pod njenim vodstvom je  računovodsko finančna  služba postala nepogrešljiv člen pri vodenju fakultete. S svojo strokovnostjo in prijaznim odnosom do sodelavcev je strukturirala večino finančnega poslovanja, ki poteka na fakulteti in pomagala zaposlenim, da bolje razumejo procese, ki so potrebni, da lahko institucija, kot je fakulteta, uspešno posluje.

20181203_144112