Konferenca: Zdravje in družba - interdisciplinarno raziskovanje zdravja, bolezni in zdravljenja - prijave prispevkov do 15.6.

Vabilo k sodelovanju na znanstveni konferenci: Zdravje in družba - interdisciplinarno raziskovanje zdravja, bolezni in zdravljenja

Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani bo potekala interdisciplinarna znanstvena konferenca Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdravje, bolezni in zdravljenja, ki jo soorganizirajo štiri fakultete Univerze v Ljubljani: Medicinska fakulteta, Filozofska fakulteta, Zdravstvena fakulteta in Fakulteta za socialno delo.

Konferenca bo potekala v četrtek, 24. 10. 2019 (predstavitve raziskav) in petek, 25. 10. 2019 (delavnice) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Na konferenci bodo predstavljene interdisciplinarne raziskave, v katerih sodelujejo raziskovalci humanistike ter raziskovalci medicinskih ved. K predstavitvi raziskovalnih del vabimo raziskovalce, ki sodelujejo v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih (nedavno zaključenih ali še trajajočih), v katerih se prepletajo družboslovne/humanistične vede in medicinske/zdravstvene vede.  

Prijave, ki naj vsebujejo naslov in kratek opis raziskovalnega projekta (do 500 znakov), zbiramo do 15. 6. na e-naslov:  . 

Programski odbor konference: 
Vesna Homar (Medicinska fakulteta UL)
Uršula Lipovec Čebron in Nike K. Pokorn (Filozofska fakulteta UL) 
Martina Oder in Katarina Kacjan Žgajnar (Zdravstvena fakulteta UL) 
Vera Grebenc (Fakulteta za socialno delo UL)