Raznolikost in otroštvo: Spreminjanje družbene naravnanosti do raznolikosti spolov pri otrocih v Evropi

(Diversity and Childhood: changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe)

Začetek evropskega projekta, ki naslavlja raznolikost spolov v otroštvu

1. oktobra 2019 se je začel evropski projekt Raznolikost in otroštvo: Spreminjanje družbene naravnanosti do raznolikosti spolov pri otrocih v Evropi (Diversity and Childhood: changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe). Cilj projekta je spreminjati naravnanost in prepričanja, zaradi katerih trpijo LGBTI otroci in spolno nenormativni otroci, ki ne izpolnjujejo pričakovanj družbenih spolnih norm. Projekt, ki bo trajal dve leti, obsega dejavnosti, ki so usmerjene na otroke in mladostnike, pa tudi na vse, ki so udeleženi v otrokovem razvoju, vključno z učitelji, zdravstvenimi delavci, socialnimi delavci in družinami.

Projekt Raznolikost in otroštvo bo v 9 državah EU izvajalo 10 partnerjev: Univerza v Gironi (Španija) - koordinatorica projekta, Avtonomna univerza v Barceloni (Španija), Çavaria (Belgija), Center za družbene študije (Portugalska), Hátter Society (Madžarska), KMOP (Grčija), Lambda Varšava (Poljska), Nacionalna zveza LGL za pravice lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb (Litva), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (Slovenija) in Zagreb Pride (Hrvaška).

Projekt bo naslavljal vprašanje nasilja nad otroki, ki ne izpolnjujejo spolnih družbenih norm; tovrstno nasilje bomo obravnavali kot nasilje na podlagi spola. S tem namenom bomo dejavno sodelovali z otroki v vseh 9 sodelujočih državah in pripravili različna gradiva. Mednje spada interaktivna aplikacija za otroke, ki temelji na formatu Pogostih vprašanj, v vse nacionalne jezike preveden priročnik za strokovnjake, ki delajo z otroki, 55 usposabljanj za deležnike in strokovnjake, da bi izboljšali njihove spretnosti in znanje, 9 seminarjev z deležniki, da bi izboljšali sodelovanje med različnimi službami, in množični odprti spletni tečaj (MOOC).    

Projektni tim na Fakulteti za socialno delo: Izr. prof. dr. Mojca Urek, as. Anže Jurček, mag. soc. del.  in Andrej Poglajen, mag. soc. del..

Projekt sofinancira evropski Program za pravice, enakost in državljanstvo (REC)

EU flag