Fakultetne Prešernove nagrade – rok za prijavo 15.1.2020

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku podeli fakultetne Prešernove nagrade svojim študentkam in študentom za najboljša diplomska dela na 1. in 2. stopnji bolonjskega študija socialnega dela v minulem koledarskem letu. Kriterije za podeljevanje, postopek prijave, izbora in razglasitve fakultetnih Prešernovih nagrad ureja pravilnik, ki je dostopen tu.

Vabim mentorice in mentorje, da predlagajo/prijavijo diplomska dela, ki so bila zagovarjana na Fakulteti za socialno delo v preteklem koledarskem letu, torej od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, za katera menijo, da izpolnjujejo vsebinske kriterije izjemnosti in si zaslužijo podelitev fakultetne Prešernove nagrade. Vsaka mentorica lahko predloži v postopek eno ali največ dve diplomski deli. Pripraviti mora pisno utemeljitev predloga (1-3 strani za vsako delo). Prijave se oddajo v tajništvo dekanata najkasneje do 15. 1. 2020. Podrobnejša pravila si oglejte v pravilniku.

Odbor za Prešernove nagrade FSD bo izmed pravočasno prispelih prijav izbral največ štiri diplomska dela, in sicer največ dve diplomski deli za 1. stopnjo in največ dve diplomski deli za 2. stopnjo študija, v skladu s Pravilnikom o podeljevanju fakultetnih Prešernovih nagrad Fakultete za socialno delo.

Barbara Kresal,
Predsednica Odbora za Prešernove nagrade FSD