Koronavirus - izvajanje predavanj

Spoštovani zaposleni in študenti!

Na FSD  smo za prihodnje 14 dni sprejeli določene ukrepe glede izvajanja predavanj  in ostalih dogodkov na fakulteti ter glede opravljanja prakse. 

Glavno priporočilo je, da se ukinejo predavanja v velikih predavalnicah, kjer se lahko zbere 100 in več ljudi in jih nadomestimo z drugimi oblikami pouka.

Odsvetujemo obiske naših študentov in zaposlenih v ogrožena obočja ter obiske iz tujine iz ogroženih območij.  Ukinjamo vsa srečanja, kjer se zbere več ljudi, ki so v tesnem stiku in ki niso nujno potrebna za tekoče delovanje.

O podrobnostih boste obveščeni po elektronski pošti in preko sistema VIS.