Nujno obvestilo zaposlenim in študentom FSD

Nujno obvestilo zaposlenim in študentom FSD!

V skladu s sklepom rektorja Univerze v Ljubljani, bomo na Fakulteti za socialno delo do vključno 23. marca 2020 oziroma do preklica tega sklepa prekinili z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejili osebne stike pri vseh ostalih aktivnostih  (kjer je to mogoče) in uporabili druge oblike komunikacije (e-pošta, videokonference in sestanki, telefonska komunikacija...).

Stiki med zaposlenimi in študenti ter zunanjimi partnerji naj se omejijo na najmanjšo možno mero.

Neposredno pedagoško delo in pouk se v največji možni meri nadomesti s študijem na daljavo in individualnim učenjem.

Sklep velja do preklica, najmanj pa do 23. marca 2020 in stopi v veljavo takoj.

O nadaljnjih navodilih vas bomo obveščati.

---------------------------

Splošne informacije o preprečevanju širjenja okužbe s covid-19