Konec epidemije Covid-19

Rektor Univerze v Ljubljani je, skladno s sproščanjem ukrepov Vlade RS za preprečevanje koronavirusa COVID-19 za delo po 1.6.2020, podal naslednja priporočila:

 

  • pedagoški proces naj se povsod, kjer je to možno, do konca študijskega dela 2019/2020 izvede na daljavo,
  • pedagoške in klinične vaje, strokovne ekskurzije, fizična izvedba izpitov, znanstveno-raziskovalno delo in delo administrativno-tehničnih služb naj poteka ob upoštevanju preventivnih ukrepov in ustrezne zaščitne opreme, kjer je to skladno z načrti predvideno in potrebno.