Odziv na sovražni in žaljiv zapis o zaposlenih na centrih za socialno delo

Na Fakulteti za socialno delo razvijamo znanja, s katerimi želimo aktivno prispevati k razvoju družbe, temelječe na človekovem dostojanstvu, vključenosti in družbeni pravičnosti. Zavzemamo se za družbo z ničelno toleranco do nasilja, v kateri je možno sobivanje in medsebojna podpora, temelječa na spoštovanju sočloveka. Tudi zato na fakulteti ostro obsojamo nedopusten sovražni in žaljiv zapis o zaposlenih na centrih za socialno delo, objavljen na socialnih omrežjih. Strokovne delavke in strokovni delavci na centrih za socialno delo opravljajo zahtevno delo in s strokovnim znanjem ter osebno zavzetostjo prispevajo k reševanju kompleksnih psihosocialnih problemov ljudi v pogosto zelo zahtevnih življenjskih okoliščinah. Ko so besede izrečene ali celo zapisane, imajo moč. Najmanj, kar pričakujemo, je javno opravičilo vseh odgovornih zaposlenim na Centrih za socialno delo in umik spornega zapisa.

Vodstvo Fakultete za socialno delo