Prvi rezultati evropske raziskave Raznolikost in otroštvo: Spreminjanje družbene naravnanosti do raznolikosti spolov pri otrocih v Evropi

Logomarca-240

 

 

Prvi rezultati evropske raziskave Raznolikost in otroštvo: Spreminjanje družbene naravnanosti do raznolikosti spolov pri otrocih v Evropi

Na evropskem projektu Raznolikost in otroštvo: Spreminjanje družbene naravnanosti do raznolikosti spolov pri otrocih v Evropi (Diversity and Childhood: Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe) smo zaključili prvo raziskovalno fazo, v kateri smo izvedli več delavnic namenjenih otrokom in mladostnikom. Namen delavnic je bil senzibilizirati in spodbuditi otroke k razmišljanju o raznolikosti spolnih identitet, spolnih izrazov in spolne usmerjenosti ter spodbujanju ozračja sprejetosti in spoštovanja v prostorih, kjer se otroci in mladi družijo. Poleg tega smo v prvi fazi izvedli tudi intervjuje in spletne ankete z deležniki na področjih izobraževanja, zdravstva, varstva družine, javnega prostora in medijev, da bi lahko ocenili stanje in potrebe otrok na teh področjih.

V kratkem bomo na spletni strani projekta objavili devet nacionalnih poročil, v katerih se bo mogoče seznaniti s kratkim pregledom pravnega in sociokulturnega položaja LGBTI+ ljudi v sodelujočih državah, s posebnim poudarkom na otrocih. Države, ki sodelujejo v tem projektu, so glede na družbene in kulturne kontekste na tem področju zelo razlikujejo. Namen prvega dela raziskave je bil tudi zbrati primere dobrih praks pri obravnavanju nasilja nad LGBT+ otroki. Na spletni strani smo v posebni skupni publikaciji objavili najbolj inovativne, ki pričajo o tem, kako lahko izboljšamo kompetence javnih organov, nevladnih organizacij, strokovnjakov in odločevalcev, ki se soočajo z različnimi oblikami nasilja nad LGBTI+ otroki na omenjenih petih področjih, ter kako podpreti LGBTI+ otroke in spodbujati raznolikost kot pozitivno vrednoto.

Projekt Raznolikost v otroštvu (Diversity in Childhood) poteka v 9 državah EU, pri njem pa sodeluje 10 partnerjev: Univerza v Gironi (Španija) - koordinatorica projekta, Avtonomna univerza v Barceloni (Španija), Çavaria (Belgija), Center za družbene študije (Portugalska), Hátter Society (Madžarska), KMOP (Grčija), Lambda Varšava (Poljska), Nacionalna zveza LGL za pravice lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb (Litva), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (Slovenija) in Zagreb Pride (Hrvaška).

Vabimo vas, da si preberete več o našem projektu in dostopate do objavljenih gradiv na spletni strani projekta: https://www.diversityandchildhood.eu/ in sledite našim novicam na socialnih omrežjih:

FB: https://www.facebook.com/diversityandchildhood/,

Twitter: https://twitter.com/ChildhoodAnd ,

Instagram: https://www.instagram.com/diversityandchildhood/ .

Projektni tim na Fakulteti za socialno delo: Izr. prof. dr. Mojca Urek, as. Anže Jurček, mag. soc. del.  in Andrej Poglajen, mag. soc. del..

Projekt sofinancira evropski Program za pravice, enakost in državljanstvo (REC)

EU logo