Doktorska poletna šola Major interconnected drivers of ecological, economic and social challenges of sustainability transition

Mednarodno poletno šolo za doktorske študentke in študente organizira Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in bo potekala od 14. 6. do 25. 6. 2021 v spletni obliki.

Poletna šola je dogodek v sklopu mednarodnega projekta Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion – ASTRA, ki smo ga pridobili v konzorciju sedmih evropskih univerz in dveh trajnostnih organizacij iz sklada H2020 Marie Skłodowska Curie Inovativne mreže usposabljanja. Poletna šola bo potekala ob delovnikih od 9.30 do 15.30 in bo razdeljena na tri sklope: na splošna predavanja o medsebojni povezanosti ekoloških, ekonomskih in socialnih vidikih trajnostnih prehodov, na tematske delavnice in na pridobivanje komunikacijskih spretnosti in znanj pri promociji trajnostnih vprašanj.

Organizatorka poletne šole je prof. dr. Vesna Leskošek s Fakultete za socialno delo, vodja delovnega svežnja o mobilnosti in izobraževanju v omenjenem projektu. Kontaktni naslov je vesna.leskosek@fsd.uni-lj.si .