Znanstveni simpozij - Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi

ZNANSTVENI SIMPOZIJ : Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi[1]

 

Predstavitev delnih rezultatov temeljnih  projektov

 

Dan in čas: 25.3. 2022 od 8:30-17:00

Prostor: Fakulteta za socialno delo

 

Uvodni del (P3)

8.30 Pozdrav dekanje FSD UL

8.35 – 8.55 Darja Zaviršek: Kratek oris raziskovalnega projekta Socialno delo kot družbena naprava solidarnosti: izbrane problematike v zgodovinski in izkušenjski optiki[2] in njegovi teoretski izzivi

8.55- 9.15 Jana Mali: Kratek oris raziskovalnega projekta Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela[3] in razvoja socialnega dela s starimi ljudmi

 

Simpozij: Razmisleki o socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi

9.15 – 10.45: Preteklost socialnega I (1945 – 1991) (P10)

Mateja Jeraj: Pogled socializma na socialne zadeve in obdobje pred profesionalizacijo socialnega dela

Nina Vodopivec: Socialno delo v socialističnih tovarnah

Dunja Dobaja: Otroci s posebnimi potrebami v Sloveniji: od segregacije do integracije

Tanja Buda: »Matere samohranilke« v arhivskem gradivu CSD-jev od leta 1960 naprej

Maja Vehar: Spolnost in z njo povezana vprašanja v prvih desetletjih socializma v Sloveniji

 

10.45 – 11.00 Odmor

 

11.00 – 12.30 Preteklost socialnega II (1991 – 2010)

Sara Pistotnik: Reguliranje splava v 60.letih 20. stoletja v prispevkih Vestnika Sveta za socialno varstvo SRS

Ana Cergol Paradiž in Irena Selišnik: Akterke ženskega gibanja na polju socialnega dela: kontinuitete in prelomi

Sonja Bezjak: Ustanavljanje domov za zapiranje »onemoglih« in »defektnih«: študija primera doma na Tratah

Darja Zaviršek: Zgodovina šolanja v socialnem delu v Sloveniji

 

9.15 – 12.30: Sedanjost (P11)

Irena Šumi: Organizacijske in integrativne dileme v socialnem delu: primer lokaliziranega zaposlovanja na CSD in primer zaposlovanja diplomiranih socialnih delavk, ki so osebe z oviranostmi

Valerija Korošec: Peza ženskosti na področju socialnega dela

Ana Marija Sobočan: Analiza etičnih kodeksov v socialnem delu v Sloveniji

Jelka Zorn: Socialno delo med človekovimi pravicami in državnim servisom

Duška Kneževič: Kmetje o »sociali«

 

12.30 – 13.30 Kosilo

 

13.30. – 14.30 Poročila s paralelnih sekcij (P10)

14.30-14.45 Odmor

14.45-16.30 Diskusija

16.30 – 17.00 Zaključki

 

Uvodni del (P3)

8.30 Pozdrav dekanje FSD UL

8.35 – 8.55 Darja Zaviršek: Kratek oris raziskovalnega projekta Socialno delo kot družbena naprava solidarnosti: izbrane problematike v zgodovinski in izkušenjski optiki[4] in njegovi teoretski izzivi

8.55- 9.15 Jana Mali: Kratek oris raziskovalnega projekta Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela[5] in razvoja socialnega dela s starimi ljudmi

 

Simpozij: Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela

9.15 – 10.15: Predstavitev monografije Strategije raziskovanja in razvoja dolgotrajne oskrbe starih ljudi v skupnosti (Mali, J. in Grebenc, V.) (P3)

Predstavitev monografije, ki je nastala kot rezultat raziskovalnih projektov Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela in Socialno delo kot družbena naprava solidarnosti: izbrane problematike v zgodovinski in izkušenjski optiki, in pogovor z avtoricama bo vodil novinar in pisatelj Andraž Rožman

 

10.15 – 10.30 Odmor

 

10.30 – 11.30: Predstavitev monografije Dezinstitucionalizacija I: neskončna (Rafaelič, A. in Flaker, V.) (P3)

Predstavitev monografije in pogovor z avtorjema bo vodil novinar in pisatelj Andraž Rožman

 

11.30 – 13.00 Okrogla miza »Izzivi Zakona o dolgotrajni oskrbi za razvoj dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco« (P3)

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

Janja Romih (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Leopold Pogačar (župan Občine Žirovnica)

Štefanija Lukič Zlobec (Spominčica)

Vito Flaker in Jana Mali (Fakulteta za socialno delo)

Goran Kuzma (predstavnik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, direktor Doma starejših Lendava)

Moderatorka: Anamarija Kejžar

 

13.00 – 13.30 Kosilo

 

13.30 – 15.00: Predstavitev tematske številke Socialnega dela »Konceptualizacija socialnega dela z ljudmi z demenco« (P3)

Jana Mali: Pregled in analiza sodobnih konceptov socialnega dela z ljudmi z demenco

Vito Flaker: Demenca – razlog za dezinstitucionalizacijo

Vera Grebenc: Normalizacija oblik bivanja ljudi z demenco z vzpostavljanjem integriranih storitev v skupnosti

Anamarija Kejžar: Ustvarjalno socialno delo z ljudmi z demenco

Sintija Munđar in Benjamin Penič: Identiteta ljudi z demenco: Priložnost za krepitev moči

Anže Štrancar: Življenje z epidemiološkimi ukrepi v instituciji za stare ljudi

 

15.00 – 15.15 Odmor

 

15.15 – 17.00 Diskusija in sklepi znanstvenega simpozija (P3)

 

Prijava na dogodek ni potrebna. Kotizacije ni.

 

[1] Znanstveni simpozij je namenjen izmenjavi znanstvenih ugotovitev tekom procesa dveh temeljnih raziskav.

[2] Financer ARRS, št. projekta 0591-001, vodja raziskave prof. dr. Darja Zaviršek.

[3] Financer ARRS, št. projekta  J5-2567, vodja raziskave izr. prof. dr. Jana Mali.

[4] Financer ARRS, št. projekta 0591-001, vodja raziskave prof. dr. Darja Zaviršek.

[5] Financer ARRS, št. projekta  J5-2567, vodja raziskave izr. prof. dr. Jana Mali.