Zbiranje materialnih sredstev za ukrajinske begunce

V avli, v pritličju fakultete, se zbirajo materialna sredstva za ukrajinske begunce. V poštev pride vse, razen sveže hrane zaenkrart ne odlagajte v škatlo.

Več informaij o zbiralni akciji in ostalem dobite pri Študentksemu svetu FSD oz. pri Anji na mail

Hvala!