Uporaba bivariatne opisne statistike v socialnem delu - Tamara R. Žiberna - Javno preizkusno predavanje