SHOD ZA ZNANOST

Spoštovane kolegice in kolegi, 

resno smo zaskrbljeni zaradi aktualnega ustanavljanja novih raziskovalnih inštitutov in regionalnih javnih fakultet oz. univerz, kar se v zadnjem tednu dogaja na hitro, brez ustreznih analiz, strokovnih in strateških presoj, mimo posvetovanj in transparentnih postopkov. Dovolj imamo pretvez, da bo tovrstno drobljenje visokošolskega in raziskovalnega prostora v Sloveniji dvigovalo kvaliteto in prispevalo k uravnoteženemu regionalnemu razvoju. Našo odličnost in konkurenčnost moramo dokazovati v Evropski uniji, ne pa znotraj dvomilijonske Slovenije. Obstoječe univerze in raziskovalni inštituti svojo kvaliteto v mednarodnem prostoru nedvomno že izkazujemo, potrebujemo pa več združevanja kapacitet in vlaganj v znanost. Le to bo vodilo v nadaljnji razvoj Slovenije in bo zagotavljalo, da se bomo lahko počasi približevali najbolj razvitim državam ter zagotavljali blagostanje vsem prebivalcem ob hkratni skrbi za trajnostni razvoj.

Zato vas vabimo na shod za znanost in proti ponovni degradaciji raziskovalne dejavnosti, ki bo jutri, 6. aprila, ob 14. uri, pred Univerzo v Ljubljani, na Kongresnem trgu

Shod za znanost