Volitve dekanje - obvestilo volilne komisije 24.4.

Obvestilo volilne komisije 24.4.2023:

Volilna komisija za izvedbo postopka volitev dekanje FSD je zaradi kompromitiranosti odstopila. Nadomestna komisija se bo sestala v čim krajšem možnem času.