Zunanji izbirni predmeti 2023/24


Drage študentke in študenti 1. in 2. stopnje,

Univerza v Ljubljani spodbuja interdisciplinarnost, izmenjavo znanja in povezovanje študentov med članicami. Da bi vam olajšali morebitno izbiro predmetov na drugih članicah, že nekaj let pripravljajo seznam predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic. Predmeti so bili izbrani tako, da za vključitev v predmet ni potrebnih predhodnih znanj.

Vabimo vas, da si ogledate ponudbo s kratkimi opisi predmetov in se odločite za to, da izberete zunanji izbirni predmet. V kolikor vam izbrana fakulteta potrdi izbiro predmeta, ki ni na seznamu, bomo na fakulteti upoštevali tudi to izbiro. Zožen izbor na seznamu je namenjen enostavnejši izbiri.

Opisi predmetov

Še posebej bi želeli izpostaviti in priporočiti predmet Medpoklicno sodelovanje na Zdravstveni fakulteti, ki se izvaja v letnem semestru. Na tem predmetu sodelujemo tudi učitelji s FSD. Namen predmeta je, da se srečajo študentje vseh delujočih poklicev v zdravstvenem varstvu in se usposobijo za delo v medpoklicnih timih v zdravstvu. Za tiste, ki vas zanima socialno delo v zdravstvu, je ta predmet odlično izhodišče. Naši študentje so se v preteklosti že vpisovali na ta predmet in so bili zelo zadovoljni. Za podrobnejše informacije kontaktirajte Mojco Urek (Mojca.Urek@fsd.uni-lj.si)

Postopek izbire zunanjega izbirnega predmeta:

Kolikor se boste odločili za izbiro zunanjega izbirnega predmeta, je postopek potrditve izbire sledeč:

ob elektronskem vpisu v višji letnik v vašem predmetniku izberete Zunanji izbirni predmet v vrednosti 5 KT.

V spletnem referatu je pod rubriko Druga gradiva dostopen obrazec Dovoljenje za opravljanje zunanjega izbirnega predmeta, ki vam ga potrdi fakulteta, na kateri si boste izbrali izbirni predmet. Potrjen obrazec obvezno priložite ob fizičnem vpisu, kjer vam bodo v referatu potrdili vpis v višji letnik.

Pomembno: Kolikor potrjenega obrazca ne boste dostavili, vaš vpis ne bo potrjen in ne boste vpisani v višji letnik.

Opozorilo:

Zunanji izbirni predmet, ki ga izvaja druga fakulteta, mora biti ovrednoten z najmanj 5 KT.

(Kolikor izbrani predmet ne dosega 5 KT, morate izbrati vsaj še en predmet, da dosežete skupno vsoto najmanj 5 kreditnih točk.)

Prodekanja za študijske zadeve:

izr. prof. dr. Nina Mešl

 več novic