Novice za študente

Sprejem brucev in bruck (1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje socialno delo)

Zoisove štipendije

COD UL ponudba kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti 2023/2024

Zunanji izbirni predmeti 2023/24

Vprašalnik o percepciji Evropskega visokošolskega prostora in Bolonjskega Procesa

Sistematski zdravniški pregledi

Subvencionirana študentska prehrana 2023/24

Vpisi v višje letnike in v dodatno leto na 1. in 2. stopnji v študijskem letu 2023/24

Oddaja prošenj za izjemni vpis in za podaljšanje statusa

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za št. leto 2023/24

Migracija e-pošte za študente

Uradne ure referata

Navodila za oddajo in zagovore diplomskih in magistrskih del

Plačevanje stroškov zagovora diplomskega in magistrskega dela (redni študij)

Prijavljanje in odjavljanje od izpita


več novic