Navodila za oddajo in zagovore diplomskih in magistrskih del


Obveščamo vas, da oddaja diplomskih in magistrskih del poteka na naslednji način, in sicer:

Ko je diplomsko oz. magistrsko delo zaključeno in primerno za oddajo (zaključno delo oddate v enem dokumentu, skupaj z morebitnimi prilogami, če so del zaključnega dela), vam mentor_ica v Vis-u omogoči oddajo diplomskega oz. magistrskega dela na preverjanje podobnosti vsebine (glede postopka oddaje zaključnega dela na preverjanje podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela glejte splošna navodila za oddajo diplomskih in magistrskih del, ki so objavljena na spletnih straneh FSD).

Ko vam mentor_ica po pregledu preverjanja podobnosti vsebine v Vis-u potrdi oz. odobri diplomsko ali magistrsko delo, lahko nato v prvem razpisanem roku za oddajo (roki za oddajo diplomskih in magistrskih del so navedeni spodaj) zaključno dokumentacijo oddate prek elektronske pošte na e-naslov: referat@fsd.uni-lj.si ali jo oddate osebno v referatu v času uradnih ur. Ob oddaji zaključnega dela oddate:

  • podpisano izjavo o avtorstvu , ki jo natisnete v Vis-u na zavihku Zaključek študija – izjava ob oddaji dela;

  • potrdilo o vrnjenih knjigah, obrnite se na knjižico izposoja@fsd.uni-lj.si, kjer vam bodo prek elektronske pošte poslali potrdilo;

  • izredni študenti in študentke pošljete tudi elektronsko sporočilo o poravnanih finančnih obveznostih, obrnite se na računovodstvo racunovodstvo@fsd.uni-lj.si, kjer vam bodo po elektronski pošti izdali potrdilo, da ste poravnali vse finančne obveznosti;

  • obrazec za prijavo na zagovor (pred oddajo zaključnega dela nam pišite na referat@fsd.uni-lj.si , da vam po elektronski pošti pošljemo obrazec za prijavo na zagovor) , ki ga prosimo izpolnjenega pošljite skupaj z ostalo zgoraj navedeno dokumentacijo;

         (Prosimo vas, da nam vso dokumentacijo pošljete v enem mailu). 

  • 1 vezani izvod diplomskega oz. magistrskega dela (trda platnica). Oddate samo 1 vezani izvod (trda vezava) diplomskega oz. magistrskega dela (spiralno vezanih izvodov ne oddajate); če boste zgroraj navedeno zaključno dokumentacijo poslali na elektronski naslov: referat@fsd.uni-lj.si, vezano diplomsko oz. magistrsko delo do roka za oddajo prinesete osebno v referat v času uradnih ur ali ga pošljete po navadni pošti na Fakulteto za socialno delo, Topniška 31, "za referat", 1000 Ljubljana. 

S tem bo postopek oddaje zaključen.

Hkrati vas vabimo, da se pridružite vsem diplomantom in diplomantkam v Alumni klubu FSD. Prijavnico izpolnite na povezavi https://www.fsd.uni-lj.si/alumni/

Roki za oddajo diplomskih in magistrskih del in zagovori

Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. oktobra: zagovor v novembru                 
Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. decembra: zagovor v januarju
Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. marca: zagovor v aprilu
Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. maja: zagovor v juniju
Oddaja diplomskega dela od 15. do 30. junija: v študijskem letu 2022/23 bodo zagovori za vse, ki boste diplomsko delo na prvostopenjskem študiju oddali od 15. 6. do 30. 6. 2023, organizirani v obdobju od 21. 8. 2023 do najkasneje 11. 9. 2023; za magistrska dela na drugostopenjskem študiju pa bodo zagovori organizirani v obdobju od 21. 8. 2023 do konca septembra 2023.         

Zagovori bodo potekali v prostorih fakultete.

OPOZORILO GLEDE PLAČILA: Študenti in študentke na rednem študiju, ki boste v času statusa študenta opravili vse izpite in boste prijavo teme zaključnega dela (diplomskega in magistrskega) oddali najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa, stroškov diplomskega in magistrskega dela ne plačujete, če od izgube statusa nista minili več kot dve leti.                                                

Lep pozdrav

 
več novic