Plačevanje stroškov zagovora diplomskega in magistrskega dela (redni študij)


Študenti in študentke, ki boste v času statusa študenta opravili vse izpite in boste prijavo teme zaključnega (diplomskega in magistrskega) oddali najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa, stroškov diplomskega in magistrskega dela ne plačujete, če od izgube statusa nista minili več kot dve leti.

 več novic