Plačevanje stroškov zagovora diplomskega in magistrskega dela (redni študij)


Študenti in študentke na rednem študiju, ki boste v času statusa študenta opravili vse izpite in boste prijavo teme zaključnega dela (diplomskega in magistrskega) oddali najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa, stroškov diplomskega in magistrskega dela ne plačujete, če od izgube statusa nista minili več kot dve leti.

 več novic