Sprememba načina ocenjevanja


Spremembe načina ocenjevanja:

 1. stopnja Socialno delo

 

Nosilec

Predmet

spremenjen način ocenjevanja

Alenka Vogelnik

Ustvarjalna uporaba lutk v socialnem delu

ustni

Barbara Kresal

Delovno pravo

ustni

Barbara Kresal

Kakovost delovnega življenja

ustni

Barbara Kresal

Protidiskriminacijsko pravo

ustni

Barbara Novak

Družinsko pravo

ustni

Barbara Novak

Uvod v pravo za socialno delo

ustni

Bogdan Lešnik

Uvod v skupinsko delo

50 % ocene seminarska naloga, 50 % pisni izpit v obliki eseja

Jelka Zorn

Begunci, priseljenci in etnične manjšine

50% skupinska seminarska naloga in njena predstavitev; 50% individualne refleksije (13) in ustni zagovor  

Liljana Rihter

Metodologija raziskovanja v socialnem delu I: načrtovanje raziskave

ustni  70 %; druga oblika pisnega preverjanja znanja 30 %

Liljana Rihter

Metodologija raziskovanja v socialnem delu II: kvalitativne raziskave

ustni 100%; druga oblika pisnega preverjanja znanja je pogoj za pristop k izpitu

Liljana Rihter

Raziskovanje delovnega okolja

ustni  70 %; druga oblika pisnega preverjanja znanja 30 %

Milko Poštrak

Uvod v socialno delo

ustni

Mojca Urek

Delo z ljudmi v duševnih krizah

50%seminarska naloga, 50% ustni zagovor

Mojca Urek

Pripovedovanje in zapisovanje zgodb v socialnem delu

Pisni izdelki (teoretični esej in biografska raziskava). Pogoj za izpit: spoznavni intervju in analiza avtobiografije ali analiza dnevnikov po načelih zapisovanja

Nina Mešl

Travme in socialno delo

ustni

Nina Mešl

Socialno delo z družino

Ocena opravljenih vaj: 20%, Izpit: 80%

Nina Mešl

Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika

Ocena opravljenih vaj: 30%, Izpit: 70%

Petra Videmšek

Supervizija v socialnem delu

40% intervizijsko poročilo 60% pisni izpit

Vesna Leskošek

Spol in nasilje

ustni

 

2. stopnja Socialno delo

 

Nosilec

Predmet

spremenjen način ocenjevanja

Gabi Čačinovič Vogrinčič

Otrokov glas v socialnem delu

ustni

Gabi Čačinovič Vogrinčič

Soustvarjanje pomoči z družinami v skupnosti

ustni

Nina Mešl

Sodelovalni pogovori v socialnem delu z družino

Oddano in predstavljeno seminarsko delo: 40%, Izpit: 60%

 

2. stopnja Socialno delo s starimi ljudmi

 

Nosilec

Predmet

spremenjen način ocenjevanja

Gabi Čačinovič Vogrinčič

Star človek v družini

ustni

Mojca Urek

Praktikum - terensko delo (SD s starimi ljudmi)

pisni izdelki (načrt magistrske raziskave, dnevnik prakse)

 

 

 

 

 

2. stopnja Socialno delo z družino

 

Nosilec

Predmet

spremenjen način ocenjevanja

Alenka Švab, Tanja Rener

Teorije o družinah

ustni

Barbara Kresal

Socialna varnost družine in družinsko varstvo njenih članov

ustni

Barbara Novak

Socialna varnost družine in družinsko varstvo njenih članov

ustni

Gabi Čačinovič Vogrinčič

Soustvarjanje podpore in pomoči z družino

ustni

Gabi Čačinovič Vogrinčič

Rejništvo in posvojitev

ustni

Gabi Čačinovič Vogrinčič

K rešitvi usmerjeno socialno delo z družino

ustni

 

Dodatni letnik

Nosilec

Predmet

spremenjen način ocenjevanja

Gabi Čačinovič Vogrinčič

Procesi soustvarjanja podpore in pomoči

druga oblika pisnega preverjanja

Liljana Rihter

Metodologija raziskovanja v socialnem delu

ustni  30 %; druga oblika pisnega preverjanja znanja 70%

 

 

* Vse opredeljene oblike ocenjevanja se  lahko v študijskem letu 2019-20 izvedejo tudi on line.več novic