VPIS V DODATNO LETO - 2. STOPNJA


VPIS V DODATNO LETO - 2. STOPNJA

VPIS V DODATNO LETO: NI IZPITNIH POGOJEV. V DODATNO LETO SE LAHKO VPIŠETE VSI, KI STE VPISANI V 1. LETNIK (TISTI, KI STE BILI PRED VPISOM NA NAŠO FAKULTETO ŽE VPISANI NA MAGISTRSKI ŠTUDIJ NA DRUGI FAKULTETI, SE V DODATNO LETO NE MORETE VPISATI).

Po opravljenem elektronskem vpisu (elektronsko se boste lahko vpisovali od 1. 9. do 25. 9. 2020) priporočeno po pošti najkasneje do 25. 9. 2020 na Fakulteto za socialno delo ("za referat"), Topniška 31, 1000 Ljubljana, pošljete:

- natisnjen (datiran in podpisan) vpisni list;

- študentsko izkaznico;

- obrazec za mesečno vozovnico (neobvezno).

- če potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, to napišite v spremnem dopisu (neobvezno).

 

Ko bomo prejeli pošto, bomo nato v referatu potrdili vaš vpis in vam po pošti poslali študentsko izkaznico z novo nalepko, potrjen obrazec za mesečno vozovnico (če ga boste poslali) in potrdilo o opravljenih izpitih (če ga boste potrebovali).

Potrdila o vpisu za študijsko leto 2020/21 boste lahko po zaključenem vpisu natisnili v Visu.

Račun za vpisnino (cenik je objavljen na spletnih straneh FSD in UL) boste po vpisu prejeli po elektronski pošti.

                                                                 

Referat za študentske zadeveveč novic