Obvestilo glede izvedbe študijskega procesa


Spoštovane študentke in spoštovani študenti,

 

Obveščamo vas, da bo po 3. 5. 2021  izvedba študijskega procesa deloma potekala v prostorih fakultete. Na fakulteti se namreč lahko izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje (maske so v zaprtih prostorih obvezne za vse, tudi za cepljene profesorje in tudi če obstaja pregrada iz pleksi stekla; predvideti je potrebno varne poti ter vhode in izhode za čim manj osebnih kontaktov po hodnikih in v sanitarijah; obvezno je razkuževanje rok in opreme; upoštevati je potrebno varno razdaljo najmanj 1,5 m med udeleženci v vse smeri, prezračevanje,...)

 

Študentke in študenti 1. letnika bodo študijski proces v celoti spremljali na fakulteti, ostali letniki pa v večji meri še vedno na daljavo (možni so namreč dogovori pri posameznih predmetih, kjer bi se obveznosti izvajale na fakulteti, če urnik to omogoča). Tudi izvedba izpitov bo večinoma organizirana na fakulteti, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale oz. v kolikor pri posameznem profesorju ali profesorici to ne bo organizirano drugače. Sicer pa je sedaj možno, da lahko po dogovoru s profesoricami in profesorji, asistentkami in asistenti  prihajate osebno na konzultacije, ravno tako lahko prihajate v knjižnico.

 

Ob prihodu na fakulteto imejte s sabo študentsko izkaznico, ker se boste morali registrirati na registratorju, ki je nameščen v vetrolovu pred drugimi vrati.

 

Skladno z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, ostaja obvezno tedensko HAG testiranje zaposlenih. Za študentke in študente je testiranje prostovoljna odločitev. Kdor bi želel, se lahko s hitrim testom tedensko testira na FSD, je pa potrebno predhodno to do srede, 5. 5. 2021 sporočiti na e-pošto: polona.klemencic@fsd.uni-lj.si.

 

 

Obvestilo glede izvedbe študija v 1. letniku:

 

Obveščamo vas, da se bo od 10. 5. 2021 študijski proces za 1. letnik ponovno izvajal na fakulteti. Vsa predavanja (razen ob petkih, ko bodo obveznosti še vedno on-line) bodo potekala v P1 in P2. Vaje pa za prvo skupino (V1) v P1, za drugo skupino (V2) v P2, za tretjo skupino (V3) v P9 in za četrto (V4) v P8. Vse tiste, ki bi z izvedbo študijskega procesa morebiti imeli težave, vljudno prosimo, da se obrnejo na prodekanjo za študijske zadeve doc. dr. Nino Mešl (nina.mesl@fsd.uni-lj.si).

 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami v živo in vas lepo pozdravljamo.

 

 več novic