NAVODILA ZA IZVEDBO IZPITOV NA FAKULTETI ZA SOCIALNO DELO V POLETNEM IN JESENSKEM IZPITNEM OBDOBJU 2021


NAVODILA ZA IZVEDBO IZPITOV NA FAKULTETI ZA SOCIALNO DELO V POLETNEM IN JESENSKEM IZPITNEM OBDOBJU 2021

Izpiti se na Fakulteti za socialno delo v času poletnega in jesenskega izpitnega obdobja praviloma izvajajo v prostorih fakultete. V primeru, da se z nosilko oz. nosilcem določenega predmeta dogovorite drugače, upoštevajte z njo/njim dogovorjena pravila o izvedbi izpita.

Ob izvedbi izpita na fakulteti, vas prosim, da upoštevate ukrepe v času širjenja okužbe SARS-COV-2.

V prostore fakultete vstopajo zgolj zdrave osebe. Ob vstopu se registrirajte (registrator je takoj ob glavnih vhodnih vratih). Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja novega koronavirusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko sta higiena rok in izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pri okuženem pojavijo znaki in simptomi bolezni.

V prostorih fakultete je potrebno zagotavljati fizično razdaljo najmanj 1.5 metra. Nošenje mask je trenutno na fakulteti obvezno ves čas, tudi ko imamo zagotovljeno razdaljo 1.5m.  Tudi v času pisanja izpita je potrebno ohranjati 1.5 metra razdalje.

Te ukrepe je potrebno upoštevati tako med izvedbo študijskega procesa, kakor tudi ob prihodu na fakulteto in v času odmorov, čakanja na začetek predavanj in vaj, obisku knjižnice itd. Več  o tem na povezavi: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/

V PROSTORE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN V STIKE Z OSTALIMI ŠTUDENTI IN ZAPOSLENIMI NE SMEJO PRIHAJATI OSEBE:

- KI IMAJO ZNAKE/SIMPTOME ZA OKUŽBO S SARS-CoV-2

- KI JIM JE BILA ODREJENA KARANTENA, ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE

- KI JIM JE BILA ODREJENA IZOLACIJA ZARADI SARS-CoV-2 POZITIVNEGA TESTA, ZA ČAS TRAJANJA IZOLACIJE.

 

 več novic