VPIS V VIŠJE LETNIKE IN V DODATNO LETO (1. STOPNJA) IN V DODATNO LETO (DRUGA STOPNJA) V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22


VPIS V 2., 3., 4. LETNIK IN V DODATNO LETO (1. STOPNJA) IN VPIS V DODATNO LETO (2. STOPNJA) V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22


POGOJI ZA VPIS :

- V 2. LETNIK: OPRAVLJENI VSI IZPITI 1. LETNIKA;

- V 3. LETNIK: OPRAVLJENI VSI IZPITI 1. IN 2. LETNIKA;

- V 4. LETNIK: OPRAVLJENI VSI IZPITI 1., 2. IN 3. LETNIKA;

- V DODATNO LETO: NI IZPITNIH POGOJEV. V DODATNO LETO SE LAHKO VPIŠETE VSI, KI STE VPISANI V 4. LETNIK (TISTI, KI STE V ČASU ŠTUDIJA PONAVLJALI LETNIK ALI STE BILI PRED VPISOM NA NAŠO FAKULTETO ŽE VPISANI NA DRUGI FAKULTETI, SE V DODATNO LETO NE MORETE VPISATI).


VPIS V DODATNO LETO - 2. STOPNJA

VPIS V DODATNO LETO:

NI IZPITNIH POGOJEV: V DODATNO LETO SE LAHKO VPIŠETE VSI, KI STE VPISANI V 1. LETNIK (TISTI, KI STE BILI PRED VPISOM NA NAŠO FAKULTETO ŽE VPISANI NA MAGISTRSKI ŠTUDIJ NA DRUGI FAKULTETI, SE V DODATNO LETO NE MORETE VPISATI).

Vpis bo potekal od 1. 9. do 30. 9. 2021. Vpis bo elektronski (natančna navodila za vpis bodo še objavljena)


Referat za študentske zadeve

 več novic